I møte med Gud - Luk 6,46

11.12.2014
Jan Tore Olsen
Lukas Bibeltime

Jan Tore Olsen holdt denne bibeltimen 29. november 2014 i regi av FBB Nord-Hålogaland.

...I møte med Gud - Luk 6,46...