«I sjelesorg hos Jesus»

04.09.2019
Boe Johannes Hermansen
Aktuelt

Årets tema for Lutherske fordypningsdager (LF) - i regi av FBB-Bjørgvin og DELK-Bergen - var «I sjelesorg hos Jesus». Arrangementet gikk av stabelen i DELK-kirken i Bergen 29. august til 1. september. Ca. 80 deltagere fra flere land fikk del i foredrag og samtaler.

Foto: Boe Johannes Hermansen

Foto: Boe Johannes Hermansen

Foto: Boe Johannes Hermansen

Foto: Boe Johannes Hermansen

Foto: Boe Johannes Hermansen

LF samler mennesker som hører hjemme i ulike organisasjoner og kirkesamfunn. Forumet har som målsetting å fremme innsikt og forståelse for sentrale og livgivende sannheter i klassisk luthersk tro og bekjennelse, særlig i møte med dagsaktuell uklarhet og forvirring. LF vil gjennom sine arrangementer fokusere på fundamentale trossannheter og på forkynnelsen av Guds Ord i lov og evangelium. LF ønsker at dagene blir til oppbyggelse, frimodighet og hjelp til sjelesorg. I tillegg betyr sosialt samvær og kontakt med deltagerne mye. Slik var erfaringen også i år.

Årets talere var Jan Bygstad, prest i DELK, Knut Alfsvåg, prof. ved VID/formann i FBB og NELA, Bengt Birgersson, prest i Misjonsprovinsen i Sverige, Stephen Pietch, prest og prof. ved Australia Lutheran College, og The Thinking Fellows: Rod Rosenbladt, prest og pensjonert professor, Scott Keith, professor i teologi, Adam Francisco, professor i historie og politikk - alle ved Concordia University Irvine - og Caleb Keith, stud. theol. Tilsammen var det 12 foredrag og taler og gudstjeneste søndag formiddag. Som en del av programmet gjorde i tillegg The Thinking Fellows Podkast - den best besøkte lutherske podcasten i USA - opptak av en panelsamtale hvor Stephen Pietsch var gjest.

Foredragene/talene legges på You Tube. Ellers henvises det til LFs facebookside for mer informasjon. Årets samling var den sjette i rekken. Neste års konferanse er berammet til 27.-30. august 2020, samme sted. Tema er "Et kristenmenneskes frihet".