I tidens fyldte sendte Gud sin Sønn (Gal 4,4-7.21-31)

10.11.2013
Jan Bygstad
Evangelium Galaterbrevet Bibeltime

Bibeltimen ble holdt i regi av FBB Nord-Hålogaland helgen 1. og 2. november 2013.

...Jan Bygstad - I tidens fylde sendte Gud sin Sonn - Gal 4 4-7 21-31...