Ikke lenger aktuelt å komme med et frelsesbudskap?

14.06.2024
Finn Indrebø
Aktuell kommentar Presteutdanning Prest Prestetjeneste Pastor Pastoralteologi Forkynnere Forkynnelse Synd Syndsbekjennelse Syndsforståelse Syndsforlatelse Nåde Lov og evangelium Kirken Frelse Frelsesforståelse Frelse og fortapelse

Aktuelt

Finn Indrebø

Vet dagens prester og forkynnere egentlig hva Kristi kirke er? Og vet de hva deres tjeneste skal gå ut på, slik at det skal bli til oppbyggelse i de helliges samfunn, der Ordet fra Bibelen i lov og evangelium forkynnes?

Vet de hva dere skal forkynne og hvorfor de skal gjøre det? Er det ikke lenger aktuelt å komme med et frelsesbudskap fra den hellige Gud til oss syndige mennesker? Eller er det slik å forstå at vi mennesker egentlig ikke har behov for frelse?

Her kommer spørsmålet inn om hvilken undervisning i teologi en student har fått. Er det bare religionsvitenskap en har fått med seg i sin studietid, ja så mangler en det pastorale livet, gudslivet.

Har vi nå fått slike prester som har som program å forandre kirken?

Dette med hvordan en tjenestegjør i Guds rike, i kirken, det må en som regel også lære gjennom praktisk erfaring i et menighetsliv som opprettholdes i en levende sammenheng med Guds ord, menigheten og presten.

Eller har vi nå fått slike prester som har som program å forandre kirken og gjøre henne til en politisk røst for fredsarbeid og solidaritet og andre politiske ideologier? Og så vil man bruke verdslig makt som en setter over Guds ord og bekjennelsen til å forandre kirken?

Når det gjøres på bekostning av Guds ord, er det å ødelegge kirkens gudsliv. Så blir den kristne tro innholdsløs, ja unødvendig, fordi en vil kjempe politisk. Da blir kirken forvandlet til det ugjenkjennelige, og fortapte syndere blir ikke frelst fra synden, døden og djevelens makt.

La oss be for prester og predikanter at de bøyer seg for Guds ord i lov og evangelium, og at de selv kommer i syndenød.

Er vi i ferd med nå å utdanne prester til kirkelige revolusjonære og verdslige radikale, da blir det ikke mye å hente for fortapte syndere som trenger frelse, og en frelse som kan forsone oss med den hellige Gud. Den Gud som ikke tåler noen ved siden av seg, er den eneste sanne Gud.

La oss be for prester og predikanter at de bøyer seg for Guds ord i lov og evangelium, og at de selv kommer i syndenød overfor Gud, så de får bruk for å leve i daglig omvendelse og tro på den treenige Gud, så det blir syndenød og frelsesfryd i kirken.

For Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Og frelst blir en bare gjennom Jesus Kristus ved troen.

Da takker vi Gud for hans ord til oss og bekjenner: Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Da har en også begynt å skjønne hva Kristi kirke er for noe. Det er noe som Jesus selv rår over.

Finn Indrebø

(Tidligere publisert i Dagen)