Inge Andersland - Syng for Herren

05.02.2011
(Ressurser) Salmenes bok Bibeltime

Fra bibelhelg i regi av FBB Bjørgvin. Tema: Syng for Herren all jorden. Fra Salmenes bok.

...Inge Andersland - Syng for Herren...