Innstilling fra valgkomiteen til GF i FBB lørdag 31.08.19

13.08.2019
Boe Johannes Hermansen
Aktuelt

Innstilling fra valgkomiteen til GF i FBB lørdag 31.08.19

Knut Alfsvåg

Innstilling fra valgkomiteen til GF i FBB lørdag 31.08.19

(i alfabetisk rekkefølge)


a) formann - for ett år: 

Knut Alfsvåg, Stavanger (gjenvalg)


b) to sentralstyremedlemmer - for tre år: 

Mikael P.V. Bruun, Sogndal (ny)

Eirik-Kornelius Garnes-Lunde, Oslo (gjenvalg)

Marie Lyngmo Unsgaard, Oslo (ny)


c) to varamedlemmer - for ett år: 

Jan Roald Dahlstrøm, Nærbø (ny)

Jens Ingvar Vagnild, Soknedal (ny)

I tillegg til den/de som ikke blir valgt til sentralstyret


Utgående av sentralstyret 2019:

Eirik-Kornelius Garnes-Lunde, Oslo (stiller til gjenvalg)

Marianne Leine With, Hyggen (ønsker ikke å stille til gjenvalg)


Gjenstående i sentralstyret:

Alf Danbolt, Tomter (går ut 2021)

Erik A.H. Okkels, Tromsø (går ut 2021)

Sondre Frøyland Svenseid, Stavanger (går ut 2020)d) revisor til driftsregnskap - for ett år: 

Øyvind Lorentzen, Kristiansand (gjenvalg)


e) revisor til lærefond - for ett år: 

Per Henrik Gillesvik, Bergen (gjenvalg)


Hilsen valgkomiteen:

Jarle Blindheim, Thor Berg, Marianne Tidemann Andersen 

og Boe Johannes Hermansen (sekretær for valgkomiteen)Innstilling fra sentralstyret til valg av ett medlem i valgkomiteen:


Ett medlem, for tre år: Olaug Torset, Kristiansand 

(som erstatter for Marianne Tidemann Andersen, som er ferdig med sin treårsperiode). 


Gjenstående i valgkomiteen:

Thor Berg, Tromsø (utgår 2020)

Jarle Blindheim, Bergen (utgår 2021)