Interessant disputas på MF

18.12.2019
Knut Alfsvåg
Katolsk Autoritetsstruktur Sølibatskrav Ekteskapsforståelse 1 Mos 1,28 Brandt Klawitter Doktordisputas Reformasjonen

Mandag 16. januar var det en interessant doktordisputas på MF. Doktorand var Brandt Klawitter, en amerikaner med bakgrunn fra Concordia Seminary, St. Louis, og som har arbeidet som feltprest i det amerikanske forsvaret.

Brandt Klawitter (Foto: MF)

Nå bor han imidlertid i Norge. Tittelen på doktoravhandlingen er “A Forceful and Fruitful Verse: Textual and Contextual Studies on Genesis 1:28 in Luther and Wittenberg Reformation (1521-1531).” Her undersøker han bruken av 1 Mos 1,28 (Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere!) i den lutherske reformasjon. 

Tradisjonen hadde et problematisk forhold til denne teksten, og begrenset dens betydning, blant annet fordi avholdenhet og sølibat ble betraktet som en mer høyverdig livsform. Et konkret resultat av dette var forbudet mot presteekteskap. Klawitter viser gjennom detaljerte kildestudier hvordan denne teksten ble sentral i reformatorenes argumentasjon fra og med 1521. Det ble ikke uten videre oppfattet som et bud, men som utleggelse av hvordan Gud som skaper virker gjennom menneskets seksualdrift og dens manifestering i ekteskapet. Teksten ble derfor opplevd som frigjørende i forhold til tradisjonens avholdenhetskrav. Presteekteskapet og prestefamiliene ble derfor tidlig et av de konkrete og hverdagslige uttrykk for den nye trosforståelsen. 

Det var først og fremst to grunner til at de romersk-katolske var skeptiske til denne forståelsen av 1 Mos 1,28. Sølibatskravet var sanksjonert av paven. Reformatorenes forståelse av teksten utfordret derfor autoritetsstrukturene i kirken. Samtidig mente de romersk-katolske at menneskene i og med den lutherske forståelsen ble underlagt sitt driftsliv på en måte som ikke svarte til tanken om viljens frihet, som understreket at de fysiske behov måtte legges under fornuftens og/eller viljens kontroll. Diskusjonene om forståelsen av denne teksten kom derfor til å dreie seg både om menneskesyn og autoritetsforståelse.

Den nye ekteskapsforståelsen var imidlertid kommet for å bli, og noe de lutherske ikke kunne tenke seg å gå tilbake på. Avvisningen av sølibatskravet for prester og den nye forståelsen av 1 Mos 1,28 ble derfor en del av den lutherske bekjennelse, jf. Confessio Augustana 23.

Det er grunn til å ønske Klawitter til lykke med en vellykket disputas. Han er allerede invitert som foredragsholder til NELA-konferansen i oktober 2020, så det blir flere anledninger til å høre ham.