Interessante artikler

15.01.2020
Boe Johannes Hermansen
Israelsmisjon Den Norske Israelsmisjon Jødemisjon Kirke og misjon Misjon Kirkehistorie

Siste nummer av Norsk Tidsskrift for Misjonsteologi er et dobbeltnummer i anledning Den Norske Israelsmisjons 175-årsjubileum.

Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap

Her er det flere interessante artikler. Blant annet har Knut Alfsvåg en artikkel med tittelen «‘For jøde først’: Om kristen misjon til jøder og hedninger». I tillegg er det artikler av blant andre Rolf Kjøde, Rolf Gunnar Heitmann og Raymond Lillevik.

Se her