Jan Bygstad - Åndelig dømmekraft - trengs det?

Møte i FBB-Bjørgvin 24.03.11. Tema: "Åndelig dømmekraft - trengs det?"

...Jan Bygstad - Åndelig dømmekraft - trengs det?...