Jan Bygstad - Åp 12 - Den store striden

28.10.2010
(Ressurser) Bibeltime Johannes åpenbaring Eskatologi

Bibeltime ved Jan Bygstad. Åp 12. Den store striden. Bibelhelg i regi av FBB-Nord Hålogaland (23.10.2010).

...Jan Bygstad - Åp 12 - Den store striden...