Jan Bygstad - Åp 13 - Antikrist og hans lære

28.10.2010
(Ressurser) Bibeltime Johannes åpenbaring Eskatologi

Bibeltime ved Jan Bygstad. Åp 13. Antikrist og hans lære. Bibelhelg i regi av FBB-Nord Hålogaland (23.10.2010).

...Jan Bygstad - Åp 13 - Antikrist og hans lære...