Jan Bygstad - Åp 21-22 - Nye himler og en ny jord

28.10.2010
(Ressurser) Bibeltime Johannes åpenbaring Eskatologi

Bibeltime ved Jan Bygstad. Åp 21-22. Nye himler og en ny jord. Bibelhelg i regi av FBB-Nord Hålogaland (23.10.2010).

...Jan Bygstad - Åp 21-22 - Nye himler og en ny jord...