Jan Bygstad - Åp 5-6 - Så i himmelen, så og på jorden

28.10.2010
(Ressurser) Bibeltime Johannes åpenbaring Eskatologi

Bibeltime ved Jan Bygstad. Åp 5-6. Så i himmelen, så og på jorden. Bibelhelg i regi av FBB-Nord Hålogaland (22.10.2010).

...Jan Bygstad - Åp 5-6 - Så i himmelen, så og på jorden...