Jan Bygstad - Bibelhelg i Tromsø - 3. Levende eller død tro

Bibeltime holdt av Jan Bygstad i forbindelse med bibelhelg i regi av FBB Nord-Hålogaland i Tromsø, oktober 2009

...Jan Bygstad - Bibelhelg i Tromsoe - 3. Levende eller doed tro...