Jan Bygstad - Bibelhelg i Tromsoe - 4.Tro og gjerninger

26.10.2009
(Ressurser) Bibeltime Helliggjørelse Tro

Bibeltime holdt av Jan Bygstad i forbindelse med bibelhelg i regi av FBB Nord-Hålogaland i Tromsø, oktober 2009

...Jan Bygstad - Bibelhelg i Tromsoe - 4.Tro og gjerninger...