Jan Bygstad - Det første bud

04.06.2011
(Ressurser) De ti bud Loven

Fra bibelhelg i Østfold menighet i DELK, Missingmyra bedehus, 28.05.11.

...Jan Bygstad - Det første bud...