Jan Bygstad - Katekismen: Nøkkelen til kristenlivet

Fra bibelhelg i Østfold menighet i DELK, Missingmyra bedehus, 28.05.11.

...Jan Bygstad - Katekismen: Nøkkelen til kristenlivet...