Jan Bygstad runder 70 år

24.07.2022
Boe Johannes Hermansen
Festskrift Jubilant Prest Forkynnere Bibeltillit Bibel og bekjennelse Bibeltime Bibeltroskap FBB formann For Bibel og Bekjennelse Æresdoktor Forfatter Lov og evangelium

Jubilant

Jan Bygstad (Foto: Boe Johannes Hermansen)

FBBs formann, Jan Bygstad, fyller 70 år søndag 24. juli.

Han vokste opp Bergen og i ungdommen gjorde Jesus-bevegelsen sitt inntog i Jans liv og engasjementet var stort. Kristendommen besto nærmest i alt som skulle gjøres, og det førte til at han ble utbrent, har han fortalt.

Hjelpen fikk han da han møtte misjonæren Nils Skjælaaen, som ble en åndelig far både gjennom studietiden og de første presteårene i Domkirken i Bergen. Han viste Jan evangeliet og Bibelens ord ble lukket opp, noe som skapte en tillit til Bibelens ord som senere har blitt bærende i liv og tjeneste.

Høsten 1973 startet Jan på teologistudiet ved MF og han reagerte kraftig på bibelkritikken som han møtte der.

I 1979 ble Jan cand. theol. ved MF og året etter tok han praktikum samme sted og ble ordinert til hjelpeprest/kapellan i Bergen Domkirke.

I 1976 hadde Jan giftet seg med Kjersti Elisabeth Nordenborg. Ekteparet fikk først sønnen Jon Andreas. Så kom sønnen Marius, som døde bare to timer etter fødselen. Senere fikk de datteren Mari Elisabeth.

I 1990 ble Jan kapellan i Landås menighet. Det ble en meget kampfylt tid. Det ble bl.a. satt i gang en foreldreaksjon med den målsetting å få ham bort som konfirmantprest, fordi han «ikke kommuniserte med ungdommen». Men foreldreaksjonen fikk verken støtte fra prost eller biskop. Året etter fikk han likevel «Ungdomsprisen» fra Bergen kommune (i 1997) for «kreativt ungdomsarbeid».

I 1998 fikk Jan permisjon fra stillingen i Landås for å bli prosjektleder i Den indre Sjømannsmisjon, med arbeid i Sogn og Fjordane krins, et engasjement han hadde halvannet år. Det var da ikke mulig å vende tilbake til stillingen som prest i Den norske kirke på grunn av utviklingen i Dnk.

Han sa ja til å gå inn i halv stilling ved Bibelskolen på Bildøy, hvor han var fra 2000-07. Samtidig ble han ansatt i Bergen Indremisjon i halv stilling frem til 2002.

Etter samtaler med DELK sentralt ble det oppstart av DELK Bergen i september 2002, og Jan ble valgt til menighetens første prest, en stilling han fortsatt har. Han har også en delt stilling i DELKs menighet på Sotra, i 20 prosent. Med tanke på oppstart av egen virksomhet i Hardanger, har Jan vært med siden starten.

Menigheten i Bergen er i stor grad bygget opp rundt gudstjenesten og bibelundervisningen. I dag ligger mange hundre bibeltimer tilgjengelig på nettet, og det kommer tilbakemeldinger fra fjern og nær fra mennesker som er takknemlige for det de får høre.

Jan har også lagt stor vekt på å undervise innvandrere som har søkt til menigheten, først og fremst tidligere muslimer som har kommet til kristen tro.

DELK Bergen nærmer seg nå 200 medlemmer, inkludert 30 som sokner til Hardanger. Menigheten har i tillegg en rekke venner, som følger gudstjenestene gjennom streaming mange steder i landet, ja, også utenlands.

Jan er opptatt av en rett læremessig forkynnelse, ut fra lov og evangelium, og er en skattet forkynner og bibeltimeholder. Han har reist mye, spesielt i Sverige, Danmark og USA. I 2019 ble Jan æresdoktor ved Concordia Theologiacal Seminary, Ft. Wayne, Indiana, USA.

Jan har i mange år engasjert seg i FBB, hvor han har vært formann i to lange perioder i FBB-Bjørgvin. Han sitter fortsatt i styret for lokallaget. I FBBs sentralstyre var formann i tiden 1993-97, og ble igjen formann i 2020, et verv han fortsatt har.

Jan var medlem av Norsk Bibelsk Råd i perioden 1985 til 2007. Nord-Europeisk Luther-Akademi (NELA) var han med å stifte i 1997 og ble valgt til den første lederen. Vervet har han hatt i mange år, og han er fortsatt med i styret.

Vi må også nevne at jubilanten har gitt ut flere bøker: «Skriften vitner om Kristus», «Overgitt til Herrens ord», begge er også utgitt i Danmark. En bok om kirkeforståelsen med tittelen «Menigheten i Bibelens lys» har kommet ut på både dansk og svensk. Nå arbeider han med en ny bok som vil ta for seg hva som er bærende for en evangelisk luthersk kristen med tanke på hvilke utfordringer vi møter i dagens kultur- og kirkesituasjon.

Jan har også skrevet faste tekstgjennomgåelser i Dagen, og en rekke artikler om teologiske og kirkelige temaer i blader og tidsskrifter, inkludert debattartikler. Senest i spørsmålet om underordning (finnes på FBBs nettside, fbb.nu).

Jan mistet sin første kone, Kjersti, i mai 2018, etter langvarig kreftsykdom. Tre år senere fant han kjærligheten på nytt og giftet seg med den danske kvinnen, organist Elsebeth Højgaard i fjor. Han gleder seg også over sine barn fra første ekteskap og sine tre barnebarn.

Jans store Interesse utenom sitt fag, er klassisk musikk og natur.

Får han beholde helsen, har han et ønske om å fortsette som prest i DELK Bergen to år, inntil pensjonsalder som er 72 år i kirkesamfunnet. Dessuten vil han fortsette å reise som forkynner. Dette er mange glade for!

Jan er tydelig, trofast og rakrygget, en åndelig leder med dyp innsikt i Guds ord og han har et klarsyn som trengs i vår tid. Han er villig til å bære omkostningene som kreves av en Herrens tjener.

I anledning hans 70-årsdag vil det bli utgitt et festskrift, med Jon Tore Lie og undertegnede som redaktører. Boken, som kommer på Efrem forlag, vil bli overrakt i anledning feiringen av åremålsdagen neste måned.

Vi er mange som vil gratulere hjerteligst med 70-årsdagen og takke for forkynnelse og veiledning, og et rikt samarbeid og fellesskap!

Boe Johannes Hermansen, daglig leder i FBB