Jan Bygstad - Salme 118

05.02.2011
(Ressurser) Bibeltime Salmenes bok

Fra bibelhelg i regi av FBB Bjørgvin. Tema: Syng for Herren all jorden. Fra Salmenes bok.

...Jan Bygstad - Salme 118...