Jan Bygstad - Statlig vigsel i kirken

Fra seminar om kristen ekteskapsetikk, Ryenberget kirke i Oslo, september 2010.

...Jan Bygstad - Statlig vigsel i kirken...