Jeg har kalt deg ved navn

09.02.2017
Jan Bygstad
Evangelium Bibeltime

Tale på bibelhelg i regi av FBB Bjørgvin og DELK Bergen, 3. - 5. februar 2017.

...Jeg har kalt deg ved navn...