Jeremia – en profet for vår tid

05.01.2023
FBB Bjørgvin
FBB lokallag FBBs arrangementer Bibeltillit Bibeltekster Bibelvers Bibelbruk Bibelforståelse Bibeltime Bibelen Profeten Jeremia Bønn Gudstjeneste Undervisning Forkynnelse

Kunngjøring

Bibelhelg 20. - 22. jan. 2023

i regi av FBB Bjørgvin og DELK - Bergen

«Jeremia – en profet for vår tid?»

Fredag 20.januar

18.30: Jeremias samtid og kall (Jer 1, sml 2 Krøn 34) v/Ingvald André Kårbø

19.30: Pause m/kaffe og te

19.45: Jeremias budskap (med utg.pkt i Jer 2,13 og 18,1-10) v/Jan Bygstad

20.45: Kveldsbønn v/Sverre Langeland

21.00: Slutt

Lørdag 21. januar

10.00: Morgenbønn v/Sverre Langeland

10:15: Jeremia - profetenes Job (anfektelser og lidelse) v/Jakob Birgersson

11.30: Hyrder og profeter som fører vill (Jer 22–23) v/Ingvald André Kårbø

12:30: Bevertning: Baguetter, kaffe, te

13:15: Jeremia – en profet for vår tid ? (utg.pkt i Jer 7,8-28) v/Jan Bygstad

14.30: Slutt

Søndag 22.januar

11:00: Gudstjeneste i DELK-kirken. Preken v/Jakob Birgersson.

Liturg: Jan Bygstad. Offer til menighetens arbeid. Kirkekaffe

 

Alle møter holdes i DELK-kirkens lokaler i Rosenbergsgaten 1, 5015 Bergen

Deltakeravgift: Kr 200,- for hele helgen. Kr 100,- for fredag og kr 150,- for lørdag

Studenter kr 100,- (inkludert lunsj). Ingen påmelding!

TALERNE: Jakob Birgersson formann for forsamlingen i Immanuelskyrkan, Gøteborg

Jan Bygstad, prest i DELK – Bergen/Håkonsund og formann i FBBs sentralstyre

Ingvald André Kårbø, radio- og TV-pastor i P7 Kristen Riksradio

Hjertelig velkommen!