Jerusalem-møtet - den første synode

01.09.2012
Kåre Svebak
Bibelen Bekjennelse Forkynnelse Guds Ord Kirkehistorie Kirkerett Tradisjon

Hvem deltok? Hva var forsamlingens kompetanse og autoritet? Og hva var vedtakets gyldighets-område? Kåre Svebak søker svarene i beretningen om den første synode, Apg 15:6-35. Beretningen er av grunnleggende betydning for kirkens synodalrett til enhver tid.