Jesu makt over åndene

29.02.2016
Gunnar Andersson
Bibeltime Jesus

Gunnar Andersson taler over Luk 4,31-37. 3. søndag i faste. Denne talen var i regi av Tromsø Valgmenighet, DelsiN, i samarbeid med FBB-Nord-Hålogaland.

...Jesu makt over åndene...