Jesu ord om skilsmisse og gjengifte

03.05.2013
Arne Rudvin
Etikk Gjengifte Skilsmisse

"I senere år er jeg blitt overbevist om at skilsmisse og

gjengifte nå er det største problemet i både vestlige

kirkesamfunn og hele den vestlige sivilisasjon."

Denne artikkelen ble utgitt som kronikk i Dagen 5., 6. og 7. september 1994, og er av Arne Rudvin, den gang (senere pensjonert) biskop i Karachi bispedømme i Church of Pakistan.

Del 1
- Et liv uten pappa
- Vern om ekteskap
- Klart forbud
- Humanistisk protest
- Jesu svar
- Fiktiv begrunnelse
- Ulike tradisjoner
- Hovedspørsmålet
- Smertefullt svar
- Hensyn til barna
- Tilgivelse?
- Omvendelse
- Et hellig folk
- Står det skrevet?

Del 2
- Hva er godt?
- Imot samtiden
- Grunnlaget
- 6 uttalelser
- Presensformen
- Absolutt forbud
- Også skyldige
- Oldkirkens forståelse
- Ett eneste ord

Del 3
- Forskjellige ord
- Prostitusjon, incest
- Reformatorenes forsvar
- Tysk er ikke gresk
- Jødisk sammenheng
- "En usømmelig ting"
- Hillel eller Shammai?
- Jomfru eller ikke?
- Bryllup på onsdag
- Familiens bedrag
- Sjokkerte disipler
- Motforestilinger
- Sannsynlig betydning
- Ugyldig ekteskap
- Uoppløselig ekteskap
- Erasmus' kjetteri
- Videre debatt