Jesus formaner - fra Romerbrevet

27.05.2010
Øyvind Samnøy
(Ressurser) Jesus Romerbrevet Formaningene Bibeltime

Fra bibelhelg i Tromsø, i regi av FBB Nord-Hålogaland

...Jesus formaner - fra Romerbrevet...