Jesus vant og vi vil vinne

13.01.2021
Aud Amalie Agøy
Bokomtale Forfølgelse Kristne organisasjoner Misjon Evangeliet Jesus Jødeforfølgelse Synd Bibeltekster Bibelen Djevelen

Bokanmeldelse

Jesus vant og vil vinne, Stig Magne Heitmann

Tittel: Jesus vant og vi vil vinne

Forfatter: Stig Magne Heitmann

Ventura forlag. Utgitt i samarbeid med Åpne DørerGodkjent av Kristelig studieforbund (K-stud)

311 sider

Min første reaksjon da jeg fikk spørsmål om å anmelde boken, var at det har jeg aldri gjort før, og det kan jeg ikke. Det er vel bedre at en teolog anmelder boken. Men så tenkte jeg om igjen, jeg er en vanlig leg-kvinne. Teologene har så mange bøker, kanskje jeg kan si noe til helt vanlige folk. Kanskje jeg kan få dem til å lese boken. Det er det jeg ønsker. Og teologene kan også ha god nytte av å lese boken. Alle kan ha glede av den.

Boken handler i hovedsak om det som kalles «protevangeliet», som oldkirkelige teologer kalte det. Det handler om hvorfor kristne forføres og forfølges og hvorfor jødene blir så hatet og forfulgt gjennom historien. Protevangeliet går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Vi får være med på et «dypdykk» om temaet. Det startet med at Eva og Adam ble forført, noe som førte til at de måtte utvises fra Edens hage.

Det ender med at Jesus skal knuse den onde. En gang skal Jesus ha all makt uten den ondes ødeleggelser. Da kommer en ny Edens hage. Vi får følge temaet fra første bok i Det gamle testamentet (GT), gjennom skrifter i hele GT, til Det nye testamentet (NT) og helt til siste bok i NT og i Bibelen.

«Han» blir hogd i hælen. Her handler det om menneskene. Vi blir hogd i hælen av den onde. Han vil spre sin gift i oss. Den andre «han» er den som ætter på kvinnen, nemlig Jesus. Han knuste slangens hode da han døde på korset. Slangen er dødelig såret, men han kjemper fremdeles innbitt. Og i kampen benytter han to våpen: forførelse og forfølgelse.

Vi får høre at kirken, det vil si de kristne, blir enten forført eller forfulgt. Djevelens strategi er først å benytte seg av forførelse. Husk spørsmålet Eva fikk i Edens hage: «Har Gud virkelig sagt...?» Et uskyldig spørsmål (?), stilt for å forvirre og for å glemme hva Gud hadde sagt. Spis av alle trærne i hagen, bortsett fra av treet midt i hagen. De hadde altså mer enn nok, men de ble fristet til å tro at noe manglet.

Det er 18 kapitler i boken. Det åttende kapittelet har 10 underkapitler, der får vi følge forfatteren gjennom Det gamle testamentet. De første kapitlene i Mosebøkene handler om Bibelens to verdensbilder. Gud skapte verden og han «så at det var godt». Menneskene bodde i Edens hage, de snakket med Gud og hadde alt de trengte for å leve et godt liv. Det andre verdensbildet handler om verden etter syndefallet, den verden vi fremdeles lever i. Der må menneskene ut av Edens hage. De må selv sørge for alt de trenger. Men «Gud uttaler et domsord over slangen og et frelsesord for Evas slekt». Gud vil dømme den onde, men Han vil frelse menneskene.

Flere ganger ville mennesker utslette Guds folk, jødene. Både ville farao utslette israelittene, det samme ville også Haman i det persiske riket. Han var rådgiver for kongen i landet. Han lyktes ikke fordi Gud brukte dronningen, Ester, til å advare kongen, og israelittene unngikk utryddelse. Jødene feirer purim, en gledesfest, til minne om det som skjedde den gang. Også på Daniels tid ville ministrene og rådmennene til kong Dareios utrydde jødene. Heller ikke de lyktes. Og jødene kan nå feire hanukka til minne om det som skjedde da. Og siden har jødene måttet oppleve mye forfølgelse og holocaust. Det skjer også i våre dager.

I GT hører vi også om at jødene flere ganger ble forført. Den onde fikk dem til å tro at det var bedre å tro på andre guder, enn den evige og allmektige Gud. Og vi hører om at Gud igjen og igjen tilgir dem og fører dem tilbake til seg.

Kapittel 5 forklarer hvem slangen er. Hans viktigste oppgave er å skape forvirring om hva Guds vilje egentlig er, om hva Guds Ord sier. Satan forfulgte først Jesus, men da han ikke lyktes med Jesus, begynte han å forfølge de kristne. Vi får også høre noe om hvem djevelen bruker. Djevelens taktikk er først forførelse og hvis ikke det virker til å få mennesker bort fra å tro på Gud, så går han over til forfølgelse. Alt for å få menneskene bort fra Gud.

Jesus er den som først og fremst har fått kjenne hvem Satan er. Djevelen prøvde først å forføre ham etter at Jesus hadde fastet i 40 dager og netter. Taktikken lyktes ikke. Derfor søkte Satan hele Jesu jordeliv å forfølge Jesus. Han trodde han hadde lyktes da Jesus døde på korset, at nå hadde han «hogd Jesus i hælen». Han forsto ikke at da, på korset, «knuste Jesus slangens hode». Men djevelen har ikke innsett nederlaget og han kjemper fortsatt. Derfor er det i våre dager flere forfulgte kristne enn det noen ganger har vært tidligere. Mer enn en kvart million kristne opplever hard til ekstrem forfølgelse i våre dager.

Boken er godt skrevet, den er enkel, slik at en leg-kvinne, som meg, forstår hva det handler om. Den er samtidig skrevet slik at også lærde teologer og andre kan ha glede og nytte av boken. Vi får forklaringer på henvisninger til gresk og hebraisk.

Jeg tenker nå, etter at jeg har lest boken, at denne skulle jeg gjerne ha lest for mange år siden. Etter å ha lest den er jeg mer klar over nåtidens kamp mellom den onde og Jesus og Hans folk. Vi må være på vakt. Spesielt må vi være på vakt slik at vi ikke blir forført.

Forførelsen kan virke så uskyldig og ufarlig, men det fører oss bort fra Jesus. Forfølgelse derimot fører oss nærmere Jesus.

Det er også en studiedel til slutt i boken. Grupper og kurs vil ha glede av å studere boken sammen med andre.

Jeg anbefaler denne boken på det varmeste til alle.

Aud Amalie Agøy