Jon Kvalbein - Eier staten barna Kristen foreldrerett i dagens samfunn

04.10.2010
Jon Kvalbein
(Ressurser) Barn Kjønnsnøytral ekteskapslov Staten

Fra seminar om kristen ekteskapsetikk, Ryenberget kirke i Oslo, september 2010.

...Jon Kvalbein - Eier staten barna Kristen foreldrerett i dagens samfunn...