Jon Syver runder 70 år

21.10.2021
Boe Johannes Hermansen
Jubilant FBB Prest Presteutdanning FBB-Nord Hålogaland

Jubilant

Jon Syver Nordbye 70 år

Jon Syver Norbye, FBBs lokallagsleder i Nord-Hålogaland gjennom mange år, runder 70 år torsdag 21. oktober.

Jubilanten er født i Halden. Etter gymnaset startet han på teologistudiet ved MF i 1971 og tok embetseksamen fem år senere. Praktisk teologisk eksamen ble avlagt i 1978, det samme året ble han ordinert til prest.

Han startet som forkynner i Troms Indremisjonskrets før han i 1981 ble kallskapellan i Salangen. I perioden 1991-97 var han kapellan i Øksnes i Vesterålen, men hadde permisjon i 1996-97 for å være lærer på Fjellheim bibelskole i Tromsø. I 1998 ble han på nytt kapellan i Salangen, før han ble sokneprest i Lavangen, en stilling han hadde frem til han ble pensjonist. Han har siden meldt seg ut av Den norske kirke.

Jon Syver har hatt en rekke verv innenfor de kristne organisasjonene. Han har hatt lederverv i Troms Indremisjonskrets, NKSS i Troms, Bibelleseringen og vært medlem i hovedstyret i Indremisjonsselskapet. Og nedlagt mange timer som voksenleder i NKSS. Han har også i flere perioder vært lærer ved Fjellheim.

Samtidig har han helt siden studiedagene vært aktiv i FBB. Siden 2015 vært leder av FBBs lokallag i nord, en oppgave han også hadde en periode fram til 2005, og som han fortsatt har.

Jon Syver er en beskjeden, lugn og omsorgsfull person, men samtidig tydelig og tro mot Skriften. Han har selv opplevd hva det har kostet å komme i medias søkelys i forbindelse med sin samvittighetsfulle prestetjeneste.

70-åringen er en person vi er glad i. Han er kjærlig, lyttende, omsorgsfull, lett å samarbeide med, gir oppmuntringer og vil det beste for alle sine medmennesker.

Jon Syver har sin gode støtte i kona Mette. Ekteparet har fem barn: Andreas, Ole Fredrik, Kristoffer, Anne-Margrethe og Karine. Siden har det kommet til svigerbarn og så langt fem barnebarn.

Vi vil gratulerer hjerteligst med dagen og ønske Guds velsignelse over fortsatt liv og tjeneste!

For FBB

Boe Johannes Hermansen

daglig leder