Judarna, Israel & Kyrkan

20.06.2024
Erik Okkels
NELA Jødene Israel Kirken Teologi Bibelen Bibeltime Bibeltillit Bibelforskning Bibeltekster Guds Ord Gudstjeneste

Symposium

Symposium 14-16 november i Göteborg

NORDEUROPEISK LUTHERAKADEMI

Kyrkans relation till judarna och judarnas förhållande till landet Israel – dessa och liknande frågor har flitigt behandlats genom historien. De politiska och ideologiska dimensionerna har visat sig vara mycket laddade,  men hur har den teologiska dimensionen sett ut? Vad får en teologisk analys i Bibelns ljus för konsekvenser för kyrkans uppdrag idag i relation till det judiska folket?

Välkommen till en konferens som adresserar temat ”Judarna, Israel och kyrkan” ur ett bibliskt och kyrkohistoriskt perspektiv!

Program

TORSDAG 14 NOVEMBER

14:00 Inledning

Reidar Hvalvik: Det jødiske nærværet i den tidlige kirkehistorien

15:30 Kaffe

16:00 Knut Alfsvåg: ”For jøde først”: Om kristen misjon till jøder og hedninger

17:30 Kvällsmat

19:00 Daniel Johansson: Felix Mendelssohn, en evangeliskluthersk jude Gemütlichkeit

21:00 Aftonbön

FREDAG 15 NOVEMBER

9:00 Morgonbön

9:15 Knut Alfsvåg: Martin Luther og jøderne – på 1500- talet och i debatten på 2000-talet

10:30 Kaffe

11:00 Sahar Sadlovsky: Gentile Christians to be Light to Israel? A Non-Dispensational Model for Mission to Jews Lunch på egen hand

14:00 Reidar Hvalvik: Israels plats i frälsningshistorien enligt Romarbrevet 9-11 15:00 Kaffe 15:30 Sahar Sadlovsky: Old Testament Promises to Israel. A Christological reading? 

16:00 Timo Laato: "Så ska hela Israel bli frälst" (Rom 11:26)

16:30 Samtal och diskussion utifrån eftermiddagens föredrag

17:30 Kvällsmat

19:00 Jan Bygstad: Fariseism och kristendom

20:15 Årsmöte

21:00 Aftonbön

LÖRDAG 16 NOVEMBER / FAKULTETENS DAG

9:00 Morgonbön

9:15 Daniel Johansson: Bibeltimma över sändebrevet till församlingen i Filadelfia (Upp 3:7-13)

10:00 Jan Bygstad: Treenigheten och Gamla testamentet

11:00 Kaffe, smörgås

11:30 Torbjörn Johansson: Judarna, Dietrich Bonhoeffer och Bethelbekännelsen 1933

12:30 Avslutning

Arrangör: Nordeuropeisk Lutherakademi (NELA)

NELA bildades 1997 och arrangerar i regel ett symposium varje år. ”NELA’s syfte är att värna, förnya, skapa förståelse för, och sprida kännedom i de nordeuropeiska lutherska kyrkorna om deras teologiska arv och stimulera forskning kring detta. Allt detta skall göras under trohet mot den heliga Skrift och såsom de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna (Konkordieboken) om Skriften vittnar.” (ur föreningens stadgar)

För mer information: www.lutherakademi.org

Praktiskt

Tid: 14–16 november 2024. Notera att konferensen övergår i Fakultetens dag på lördagen (www.ffg.se)

Plats: Församlingsfakulteten, Ekmansgatan 3 i Göteborg

Konferensavgift: 600 kr (300 kr/dag torsdag-fredag)

För medlemmar: 400 kr

För studenter: 300 kr (möjligt att söka stipendium)

I konferensavgiften ingår kaffe och fika, övrig mat på egen hand

Anmälan: senast 15 oktober till info@ffg.se eller

+46 31-778 35 40

 NELA (fbb.nu)