Juleyoga i Bergen domkirke

09.01.2023
Eivind Gjerde
Aktuell kommentar Religion Yoga Mantra Kundalini Avgudsdyrkelse Teologi Frelsesforståelse Menneskesyn Virkelighetsforståelse Kristen tro

Aktuelt

Eivind Gjerde - Lektor og forfatter

I Dagen 21.12.2022 kunne vi lese: - Dette har aldri skjedd før. Julehøytiden i Bergen domkirke innledes med yogagudstjeneste. Lillelillejulaften inntar vi gjeternes posisjon. På marken. Slik innledes pressemeldingen fra sentrumsprest i Bergen domkirke menighet, Beate Iren Lerdahl. Sammen med yogainstruktør Margunn Aguilar inviterer hun til «jule–yoga–gudstjeneste» torsdag 22. desember.

På spørsmålet fra Dagens journalist, Birgit Opheim om hvorfor juleyoga, svarer Beate Iren Lerdahl:

– Det er en gruppe på rundt 20 personer som kommer en gang i måneden på den vanlige yogagudstjenesten som dette er viktig for. Dette er deres måte å falle til ro, be og være stille på, svarer Lerdahl.

Yogagudstjenesten skal altså være yogautøvernes måte å falle til ro, be og være stille på.

Å holde yogagudstjeneste i en kristen kirke er som å blande ild med vann, lys med mørke. Grunnen til det er at yoga er hinduisme og hinduisme er yoga og har følgelig ingenting i en kristen kirke å gjøre. Yoga kommer nemlig fra den svært mangfoldige religionen hinduismen. Hinduismen har sin opprinnelse i India, men har hatt stor innflytelse på religiøs og okkult tenking i Europa og USA de siste 50-60 årene. En rekke hinduguruer har drevet utstrakt misjon i Vesten og deres innsats er kronet med enorm suksess. Guruene brakte yogaen til Vesten.

Yoga er ikke gymnastikk, stressmestring eller en måte å falle til ro på, men religiøse øvelser der poenget er å oppnå total kroppsbeherskelse. Målet er faktisk å stoppe å handle. Yoga betyr å forene eller å samle. Under yogaen skal åndelige krefter samles slik at en gjennom en konsentrert anstrengelse kan oppnå erkjennelse, eller som Maria Fürst sier det i boka – Yoga. Din vei til balanse, flyt og styrke (2017) – få kontakt med sitt autentiske jeg (s.19). Dette «autentiske jeget» kalles Atman i hinduismen og er menneskets sjel som er av samme vesen som guddomsprinsippet Brahman. Brahman er hinduenes oppfatning av Gud eller det Absolutte. Den dypeste meningen med yoga er å forene Atman med Brahman. Altså helt fremmed for kristen tro!

Den svenske lektoren og forfatteren av flere bøker om okkultismen, Håkan Arlebrand, definerer yoga slik sin bok «Det ukjente» som kom ut på Luther Forlag i 1993:

Yoga er et fellesnavn på asketiske teknikker som brukes for å bringe mennesket ut av samsara, den illusoriske sanseverdenens og tidens evige kretsløp (s.50).

Forstanderen Joachim Grün uttalte til avisen Dagen 25/1-17: Yoga er en meditasjonspraksis som opprinnelig er helt og holden flettet inn i hinduismen. Han sier videre: Yoga er en meditativ vei som egentlig vil stenge for det vi kaller Gud, for verden, for sinnet og sansene. Jeg-et skal utslettes.

At yoga er dypt religiøst, får vi ytterligere bekreftet når vi går dypere inn på hva hinduismen lærer om yoga. Hatha-yoga og kundalini-yoga er begge svært kjente og utbredte yogaformer i Vesten og i Norge. Den såkalte hatha-yoga leder over til kundalini-yoga.

Kundalini er navnet på den feminine guddommelige kraften som ligger kveilet som en slange i ett kraftpunkt kalt chakra, i menneskets underliv. Den guddommelige kraften identifiseres med gudinnen Shakti, som er hinduguden Shivas make. Shiva er «The Master of Yoga» i hinduismen.

Yogautøveren skal prøve å vekke kundalinikraften i det nederste chakraet. Det sentrale middelet for å vekke kundalinikraften er bruk av såkalte mantra. Et mantra er et kodeord som den mediterende yogautøveren skal si lavt eller se for seg i sin bevissthet. Det er blitt sagt at ordet ikke har noen betydning i seg selv, men at det er virkningen av ordet som er viktig. I virkeligheten er mantraet i seg selv avgjørende. Det er som oftest et forkortet navn på en hindugud eller en svært kort form/sammendrag av ett hinduskrift. Det er også vanlig å hevde at mantraet er guddommens finere kropp, guddommens «sæd» og at det fungerer som en guddom!!

Sett fra kristen tro er yoga ikke noe annet enn avgudsdyrkelse og opprør mot den sanne Gud. Alle sider ved yoga står i direkte strid med bibelsk kristendom. Yogaen stenger Gud og mennesker ute. Ved å bruke mantra utsetter yogautøveren seg for farlig demonisk påvirkning. I virkeligheten blir yogautøveren besatt eller kontrollert av den demonen han påkaller ved å si eller tenke på navnet på vedkommende.

Yoga representerer et virkelighetssyn, menneskesyn, frelsessyn og syn på Gud som er motsatt av det bibelske synet på Gud, verden, mennesket og frelsen ved troen på Jesus Kristus.

Yoga er derfor dypt og genuint religiøst i sin natur. Guruene som brakte hinduismen til Vesten, serverte taktisk nok ikke de rent religiøse tankene i hinduismen under sitt misjonsfremstøt til Vesten. De valgte en annen strategi. De kom med hinduisme innpakket i vitenskap for sinnets og kroppens helse. Dernest åpent de opp for sin egentlige hensikt – å utbre den østlige mystisismen til Vesten.

Det er svært mange av dem som praktiserer yoga som hevder at de driver med yoga løsrevet fra hindumytologien. Å si noe slikt er helt selvmotsigende. Yoga er ikke ren trening, stressmestring eller en metode til å falle til ro på. Det er selvsagt mulig å bruke de rent fysiske sidene fra yoga til trening og avspenning, men det er ikke yoga. Yoga er og blir alltid religiøst. De som bare vil bruke de rent ytre eller fysiske sidene hentet fra yoga, må gi sin trening eller avspenning ett annet navn enn yoga. Yoga har alltid med det religiøse å gjøre! Ellers er det ikke yoga.

Eivind Gjerde

Lektor og forfatter

(Tidligere publisert i Dagen)