K-stud – deres støttespiller

13.08.2013
K-stud
Aktuelt fra andre

K-studs visjon er å skape gode læringsarenaer for troen og livet.

 

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor og andre sang- og musikkgrupper.

K-studs visjon er å skape gode læringsarenaer for troen og livet. Det gjør de ved å fordele statsstøtte, tilby godkjente studieplaner for fri bruk, gi pedagogisk veiledning og å arrangere kurs for lokale ressurspersoner. Alle menigheter og organisasjoner som er tilsluttet K-studs nesten 70 medlemmer og samarbeidspartnere kan søke om tilskudd til alle typer organisert opplæring. FBB er en av K-studs medlemsorganisasjoner.

K-stud er et offentlig godkjent studieforbund med kristne trossamfunn, organisasjoner og institusjoner som medlemmer.

Les mer på www.k-stud.no og benytt gjerne den elektroniske søknadsportalen MineKurs til å søke om tilskudd. Husk å søke om godkjennelse på forhånd hvis dere bruker egne studieplaner - eller annet materiell som ikke er godkjent tidligere.