Kaare Fuglestrand til minne

11.10.2020
Svein Granerud og Boe Johannes Hermansen
Nekrolog Minneord Fuglestrand Kaare FBB formann

Vi takker for det Kaare Fuglestrand fikk bety gjennom et langt liv.

Kaare Fuglestrand, formann FBB 1983-85. Foto: Boe Johannes Hermansen

Kaare Fuglestrand til minne 

 

Kaare Fuglestrand døde 24. september, 97 år gammel. At han var på livets oppløpsside, visste vi alle. Men høy alder tar ikke bort vemodet ved å ha mistet en rakrygget, kunnskapsrik og varmhjertet venn og medarbeider. Også gjennom mange pensjonistår på Nøtterøy var Kaare Fuglestrand aktiv på flere hold. Han dro i gang formiddagstreff på Borgheim Menighetssenter, sang tenor i mannskvartetten og delte vitnesbyrd om sin tro. Presten og teologen fornektet seg ikke.  

Det begynte med teologistudium på MF og ordinasjon i 1951. Så ble det en årrekkes tjeneste i Indremisjonsselskapet: Ungdomsarbeider og kretssekretær i Helgeland krets, og fra 1956 lærer og etter hvert rektor (1960-71) ved Bibelskolen i Oslo. Å være forstander – som det lenge het – ved Bibelskolen i Staffeldts gate, var en stilling som den gang gav status i kristen-Norge. Og Kaare Fuglestrand levde opp til forventningene. En kunnskapsrik teolog, en dyktig formidler med naturlig autoritet – slik opplevde både elever og kristenfolket ham. I 1965 giftet han seg med Berit (f. Rasmussen). Ingen har kunnet være i tvil om hva de har fått bety for hverandre. Etter bibelskoleårene ble det prestetjeneste i Skogn (1970-77), Nedre Eiker (1977-83) og Stokke (1983-90). Som allerede nevnt, var pensjonistårene langt i fra uvirksomme. De første ni årene var han tilbake i Indremisjonsselskapet som pensjonistsekretær på deltid. En mann som Kaare Fuglestrand var selvsagt attraktiv i styrer og råd. Vi nevner Landsrådet i NKSS («Laget», 1962-66), Styremedlem i FBB i flere perioder (leder 1983-85), og Indremisjonsselskapets hovedstyre (1971-80).  

Kåre Fuglestrand overlevde de fleste av sine samtidige. Men vi er fortsatt mange som både fikk oppleve ham i hans tjenesteår og som har hatt glede av fellesskap og vennskap gjennom pensjonistårene. Han fulgte interessert med i alt som skjedde i kirke- og kristenliv, og slikt blir det gode samtaler av. Gjennom hele sitt liv var Kaare en teologiens gentleman: kunnskapsrik, veltalende og meningssterk – og med respekt og vennlighet i møte med alle. Slik var han et forbilde. Våre tanker går til Berit som har mistet sin kjære medvandrer. Vi takker for det Kaare Fuglestrand fikk bety gjennom et langt liv. Fred med hans minne!  

 

Svein Granerud  

  

-- 

Hilsen fra FBB 

 

FBB vil henvise til det som Svein Granerud skriver om Kaare Fuglestrand. Han var først medlem i sentralstyret i FBB i perioden 1954-65, før han på ny ble innvalgt i 1982. Året etter ble han formann, fram til 1985.  

Kaare var alltid positiv, støttende og interessert i FBBs arbeid. Selv fikk jeg den store glede å samarbeide med ham i hans tid i sentralstyret fra 1982-85. Under Kaares formannstid ble mange saker drøftet, blant annet FBBs engasjement i Høyesterettsdommen mot Børre Knudsen, saken mot Ludvig Nessa, framgangsteologien, Den norske kirkes framtid, samarbeidet med de frivillige kristne organisasjonene, forholdet mellom embete og råd, homofilispørsmålet og revisjon av kjøreregler i kvinneprestsaken.  

Vi minnes også den hyggelige sommerfesten i Stokke prestegård som Kaare og Berit inviterte oss til i juni 1985.  

Kaare var et ivrig medlem av FBB også etter at han gikk av som formann. Det var en stor glede å ha Kaare og Berit med på 100 årsjubileet i FBB i fjor. 

Guds fred med Kaare Fuglestrands gode minne. 

 

Boe Johannes Hermansen, daglig leder i FBB