Kåre Svebak - Jesu glede ved Faderens høyre side

12.11.2011
Nattverd Nådemiddel Sakramentene