Kan vi gjøre det enkelt?

04.03.2022
Knut Alfsvåg
Aktuell kommentar Skriftord Skriftsyn Bibellesning Bibelbruk Bibelen Barn Biskoper Den norske kirke Lære Læreforpliktelse Jesu lære Jesus Likekjønnet ekteskap Likekjønnet samliv

Aktuelt

Knut Alfsvåg

Det er i år femti år siden Stortinget opphevet lovforbudet mot sex mellom menn. Paragrafen hadde da ikke vært i bruk på mange år, opphevelsen var forholdsvis ukontroversiell, og jeg tror knapt det er noen som har ønsket den tilbake igjen. Tiden var åpenbart moden for å få den bort.

Hverken forbudet eller opphevelsen hadde direkte med kirken å gjøre. Likevel har Bispemøtet brukt denne femtiårsmarkeringen til å vedta en uttalelse som beklager den skade og smerte kirken har påført homofile og lesbiske. Det er sikkert på sin plass. Av evangeliene framgår det at Jesus systematisk oppsøkte og inkluderte de utstøtte og marginaliserte. Her satte han et ideal som kirken ofte har sviktet, og det er det viktig å bli minnet om og gjøre bot for. Bispemøtets uttalelse konkretiserer dette idealet og peker på at det må få konsekvenser, og det er fint.

Samtidig gjenstår det uløste spørsmål. I Det nye testamentet er barna et ideal for de voksne. Det betyr at troens kjernespørsmål ikke er intellektuelt krevende, men dreier seg om enkel og enfoldig tillit. Nå står det i Den hellige skrift at menn som ligger med menn ikke skal arve Guds rike. Bispemøtet har tidligere vedtatt uttalelser som prøvde å signalisere respekt og forståelse for mennesker med ulike seksuelle orienteringer samtidig som de prøvde å fastholde den enkle og likeframme meningen i dette utsagnet. Vi blir nå fortalt at disse uttalelsene ikke holder mål, fordi diskrimineringen av homofile fortsatte. Men hvordan skal denne teksten da forstås? Er det Paulus som har misforstått? Er det andre slike misforståelser i Det nye testamente? Det er i hvert fall andre som er vel så provoserende og utfordrende, f.eks. når det står at ingen kan komme til Jesus uten at det blir gitt ham av Far. Er også slike tekster å avvise som diskriminerende og uakseptable?

Kanskje noen vil svare på dette. I så fall er det fint om de kan gjøre svarene enkle og lett forståelige! Jeg er professor i teologi og tror jeg er i stand til både å forstå og skrive dypsindige tekster om bibeltolkningens mysterier. Men nå trenger vi å gjøre dette enkelt. Ikke skriv professor-svar! Skriv slik at barn kan forstå det!

Det nye testamente stiller oss over den krevende utfordring det er å skulle kombinere grensesprengende omsorg for alle mennesker med respekt for tydelige påpekninger av hva som er Guds vilje. Oppgaven blir ikke enklere om en trekker et slør over den enkle og entydige måten den er formulert på.

Knut Alfsvåg

(Tidligere publisert i Dagen)