Katekismeforklaring

06.05.2018
Boe Johannes Hermansen
Aktuelt Katekisme

På ressurssiden på FBBs nettside finner du: "Såkorn. Katekismeforklaring til Luthers Lille Katekisme i fem bind", skrevet av Kåre Svebak.

Dette er: En dør inn i den nytestamentlige tro, bevitnet i Konkordiebokens bekjennelser fra oldkirken og kirkens reformasjon. Forklaringen har innebygget flere nivåer fra barn til teologistudent og kan brukes på flere måter. Følgende artikkelsamlinger gjelder hver av hoveddelene i Lille Katekisme, men kan leses hver for seg: Bind 1: En trofast kirke. Bind 2: Et hellig folk. Bind 3: Skaperen og Gjenløseren. Bind 4: Hjelperen. Bind 5: Barnerett hos Gud.

Se: