Kirkeårets tekster og bønner

16.10.2016
Kåre Svebak
Bønnebok Alterbok Tekstrekker Bønn Kirkeåret Kirken

Oppdatert november 2016.

Kåre Svebak