Kirkefelleskapets begrunnelse

25.03.2024
Kåre Svebak
Kirkefellesskap CA 7 Confessio Augustana Tro og liv Trosartikler Troslære Tro

Aktuelt

Kåre Svebak

YTRE KJENNETEGN ELLER TROSYTRINGER?

Innhold: Menighetens fremtreden som rene kjennetegn-kirke. Kirkens kjennetegn i enhetens tjeneste. Problemet pragmatisk kirkestyring. Kirkerettens grunnregel. Konkordiebokens bekjennelser. Alt i kirken handler om dåpen. Frikjennelsen og fornyelsen. Et religionsskifte pågår.

Se fullstendig dokument til venstre.