Kirkefellesskap

08.03.2017
Torkild Masvie
Aktuelt

Det er opprettet kirkefelleskap mellom Den Lutherske Kirke i Norge og Den Ingermanlandske Evangelisk-Lutherske Kirke i Russland.

Biskop Arri Kugappi (til venstre) og fungerende biskop Torkild Masvie.

Det var på møtet i St Petersburg 18. januar at de to kirkelederne biskop Arri Kugappi, og fungerende biskop Torkild Masvie, og i nærvær av sine ledende medarbeidere kom til konklusjonen som ledet til signering av felles avtale.

Dette åpner for samarbeide om misjon, og teologisk utdanning og betyr at prester fra våre to kirker kan gjøre tjeneste hos hverandre, og vi vil også gi kirkelig betjening til hverandres kirkemedlemmer når de er på besøk. 

Utgangspunktet for at møtet og avtalen kom nå, er at Nils Borge Teigen har blitt prest i Den Lutherske Kirke i Norge. Teigen har base i Finnmark og er deltidsansatt i Samemisjonen. I den forbindelse reiser han inn til Russland til områder der den ingermanlandske kirken er. Med det nåværende avtale vil Teigen gjøre prestetjeneste på vegne av den ingermanlandske kirke når han er i Russland, og der det er behov for forkynnelse. Han vil kunne lede gudstjeneste og ha dåp og nattverd med russisk liturgi, når han har lært seg liturgien, og preke med tolk. I tillegg til dette kan andre felles prosjekter utvikles fremover.

Begge kirkene er medlemmer av International Lutheran Council. Fra før har Den Lutherske Kirke i Norge erklært kirkefelleskap med Den latviske lutherske kirke og med Missourisynoden.