Kirkelig fellesskap - med hvem - om hva?

16.02.2007
Dag Øivind Østereng
(Ressurser) Kirkerett