Kirken i Åpenbaringsboken

25.02.2015
Kåre Svebak
Johannes åpenbaring Ekklesiologi

"Åpenbaringsboken er kirkens historieteologi. Kirken trer frem i tidens løp som lokalhistoriske kjensgjerninger på verdens arena. Kirkens historie er først og fremst historien om menig-

heter hver for seg, hvor Kristus er deres visitator. Visitasene gjelder troskapen mot hans ord og befalinger, som hans utvalgte apostler ga videre til kirken på stedet."

Slik begynner Kåre Svebak denne artikkelen som du kan laste ned via lenken i venstre margen.