Kirken og kirkene

03.03.2015
Knut Alfsvåg
Ekklesiologi

Dette foredraget ble holdt i regi av Forum for tro og samtid i 2015.

Foredraget kan lastes ned via lenken i venstre margen.