Kirkens framtid - og våre veivalg

03.03.2007
Rolf Ekenes
(Ressurser) Bekjennelse

...Kirkens framtid - og våre veivalg...