Kirkens grunn og menneskelivets grunnvoll

26.01.2023
flere kirker og organisasjoner
Økumenikk Etikk Læreforpliktelse Lære Stortinget Straffeloven Kjønnsteori Kjønn Kjønnsnøytral ekteskapslov Skaper Skapertro Skaperverk Skaperordning Bibelen Bibel og bekjennelse Bibeltekster Bibeltroskap Sjelesorg

Felleserklæring

Jan Bygstad (Foto: Boe Johannes Hermansen)

1) En erklæring om det tokjønn-baserte ekteskapet, og en appell til Storting og regjering om å verne foreldreretten og tros- og ytringsfriheten.

Disse kirker og organisasjoner har sluttet seg til erklæringen:

Indremisjonsforbundet (ImF), Norsk luthersk Misjonssamband (NLM), Norsk luthersk lekmannsmisjon (NLL), Norges Samemisjon, Den norske Israelsmisjon (DnI), Ungdom i Oppdrag (UiO), Misjon Sarepta, AsiaLink, Lys over Land, Jesus Kvinner, Kvinner i Nettverk, Foursquare Norge, For Bibel og Bekjennelse, Ordofellesskapet Johanneskretsen, Frimodig Kirke, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), Det evangelisk lutherske stift i Norge (DelsiN), Den lutherske kirke i Norge (LKN), Den nordisk-katolske kirke, Kristent Fellesskap.

 

2) Brev til Regjeringen og partiene på Stortinget:

Uttalelse om foreslåtte endringer i Straffeloven og premissene for disse, samt andre forhold som berøres av kjønns- og familiepolitikken.

Signert: Jan Bygstad, sekretær for redaksjonskomiteen

 

3) Foreldreretten verdt en motstandskamp

Av Egil Morland

 

Vedleggene finnes til venstre.