Kirkens grunn og menneskelivets grunnvoll

20.10.2020
Redaksjonskomite for erklæringen
Kirkens Grunn Menneskeverd Trosfrihet Ytringsfrihet Stortinget Lære Kjønn Ekteskap Skapelsen Familie Kirke og stat

En erklæring om det tokjønn-baserte ekteskapet, og en appell til Storting og regjering om å verne foreldreretten og tros- og ytringsfriheten.

Illustrasjonsfoto

Redaksjonskomite for erklæringen:

Jan Bygstad (Prest i DELK Bergen menighet, Det evangelisk lutherske kirkesamfunn)

Erik Andreas Holth (Kapellan i St. Paul katolske kirke i Bergen) 

Odd Sverre Hove (Cand. theol., pensjonist, tidl. redaktør I avisen Dagen, medlem av Den norske kirke)

Torsten Mentzoni  (Lektor, tidligere pastor i Tabernaklet pinsemenighet i Bergen)

Egil Morland (Professor emeritus, tidligere rektor ved NLA Høyskolen i Bergen)