Kirkens nødhjelp og fosterdrap

17.03.2012
Kunngjøringer Abort

Gjennom seksti år har Kirkens Nødhjelp (KN) hjulpet et stort antall mennesker med å dekke grunnleggende behov.

Gjennom seksti år har Kirkens Nødhjelp (KN) hjulpet et stort antall mennesker med å dekke grunnleggende behov. Organisasjonen har skaffet rent vann, mat, tepper og telt i nødsituasjoner. I tillegg til akutthjelp driver KN med langsiktige utviklingsprosjekt og påvirkende kampanjer. Men ikke all aktiviteten holder mål. I et særdeles kritikkverdig vedtak nylig sier KN’s styre. ”Ut fra en konsekvensetisk tenkning slår styret fast at det er Kirkens Nødhjelps posisjon at retten til lovlige og trygge aborter må sikres for alle jenter og kvinner som en del i å sikre universell tilgang til reproduktiv helse.” En spesialrådgiver og en utviklingspolitisk leder i organisasjonen skriver på verdidebatt.no: ”Vi kan ikke bare stå å se på at unge kvinner blør i hjel som en følge av ukyndige abortinngrep. Kirkens Nødhjelp jobber på alle fronter og er ikke troverdige hvis vi ikke også jobber for å tilrettelegge for trygge aborter.”

Styret i Østfold lokallag av For Bibel og Bekjennelse (FBB) er forundret over at KN tar i bruk aborttilhengernes gamle argumentasjon. Når en kirkebasert organisasjon går seg så vill, er den blitt offer for en global forførelse. Vi bagatelliserer ikke de utfordringer som uønskede svangerskap i gitte tilfelle representerer. Men vi minner om at ved abort dør 100% av de ufødte barna. Vi har ikke lov til å sette mødrene og barna de bærer, to svake parter, opp mot hverandre. Det er kristne menneskers oppgave å hjelpe både mor og barn. Og vi hjelper ikke mødrene ved å ta livet av barna. Det femte bud lyder: ”Du skal ikke slå i hjel.” Det utelukker mord som problemløsning. KN seiler under falskt flagg om organisasjonen ikke ivaretar vernet om menneskelivet fra unnfangelsen av, enten det gjelder midler i familieplanlegging eller forholdet til uønskede svangerskap.

 

Ragnar Andersen, formann i FBB Østfold
Dagfinn Stærk og Oddvar Nandrup Pettersen, styremedlemmer
Olav Andreas Dovland, varamann