Kirkerådet med uttalelse om kirkesituasjonen,16.09.2000

22.01.2005
Nomen Nescio
(Ressurser)

FBB-BAKGRUNNSSTOFF:

Fra Dagen, 18. sept. 2000.


Kirkerådet med uttalelse om kirkesituasjonen, 16.09.2000

Pressemelding.


Kirkerådet for Den norske kirke drøftet blant annet kirkesituasjonen på sitt møte i Oslo 14.-16. september, og kom i den forbindelse med følgende uttalelse:

"Kirkerådet beklager at flertallet i Oslo bispedømmeråd ved tilsettingen av kapellan i Majorstuen menighet i juni i år, valgte å bryte med Kirkemøte-vedtak i 1995 og 1997 om ikke å tilsette personer som lever i homofilt samliv i vigslede kirkelige stillinger.

Det er også beklagelig at det skjedde på bakgrunn av at det samme flertall selv stemte for vedtaket fra Kirkemøtet i 1999 som forventer at kirkens organer forholder seg lojalt også til vedtak som ikke har formell kirkerettslig status og dermed ikke vil binde organene juridisk - som i tilsettingssaker.

Kirkerådet ser fram til resultatet av innstillingen fra arbeidsgruppa som innen mars 2001 skal utrede forholdet mellom ulike kirkelige organers myndighetsområde."

Uttalelsen ble vedtatt mot en stemme på de to første punktene.

Ikke forslag om Lærenemndsbehandling av homofilisaken

Kirkerådet gikk på sitt møte mot ønsket fra Nidaros bispedømmeråd om å fremme forslag for Kirkemøtet i Trondheim i november om Lærenemnds-behandling av spørsmålet om homofilt samliv.

Et flertall på 9 av 15 medlemmer mente at problemstillingen fra Nidaros blir ivaretatt av Bispemøtets samlivsetiske utredning, som omfatter arbeidsseminarer både i 2000 og 2001. Kirkerådet vurderte det også som en klar fordel at myndighetsspørsmålet mellom de ulike kirkelige organene avklares først.

Kirkerådet vedtok at NOVA-rapporten om homofiles levekår og livskvalitet ikke skal behandles som egen sak på Kirkemøtet i Trondheim i november.

Bispemøtet var delt i spørsmålet om NOVA-rapporten skulle opp som egen sak på Kirkemøtet, og oversendte saken til Kirkerådet for avgjørelse.

Kirkerådet vedtok at NOVA-rapporten oversendes til rådets egen fagnemnd for diakoni for videre oppfølging. (Kirkeinfo)

Kontaktpersoner:

Leder Gunvor Kongsvik, tlf. 77 68 08 65 (priv), 957 51 711 (mobil) og direktør Erling J. Pettersen, tlf. 22 93 27 80/50, 22 26 12 05 (priv), 90 12 58 50 (mobil), eller informasjonssjef Dag Stange, tlf 22 93 27 72/50, 64 94 54 80 (priv) eller 93 09 49 58 (mobil).