Kirkesplittelsen - og veien fram

25.04.2016
Thor Henrik With
Den norske kirke Homofili

Nå settes menighetene og enkeltmedlemmene i Den norske kirke på prøve. Bibelstridig lære og kirkeliv har fått økende rom og legitimitet gjennom en rekke vedtak i Kirkemøtet og Bispemøtet de siste to tiårene, sist nå gjennom Kirkemøtets skjebnesvangre vedtak om «kirkevielse» av samkjønnede, skriver Thor Henrik With i innledningen til denne artikkelen

Hele artikkelen kan lastes ned fra lenken i venstre margen.