Kjønn og skapelse

Hvordan påvirkes vi og vestens kirker av moderne kjønnsideologi?

...Kjønn og skapelse...
...Kjønn og skapelse - del 2...

Kjell Skartveit

Foredrag ved Kjell Skartveit i regi av FBB Bjørgvin.

Del 2 inneholder blant annet avsluttende refleksjoner om teologiske konsekvenser av den moderne kjønnsideologien.