Klassisk tro - kirke i endring

16.12.2019
Boe Johannes Hermansen
Ny bok

Ny bok i forbindelse med FBBs 100-årsjubileum.

Klassisk tro - kirke i endring

Les mer om boken på Efrem forlag sin nettside.