Klassisk tro - kirke i endring

03.10.2019
Boe Johannes Hermansen
Ny bok

Ny bok i forbindelse med FBBs 100-årsjubileum.

Klassisk tro - kirke i endring

Les mer om boken på Efrem forlag sin nettside.